saida
Koji Saida, AIA
Principal

Bio >
sullivan
Mimi Sullivan, AIA
Principal

Bio >
gagon
Christopher Pennacchio
Project Manager

Bio >
weinardy
Jeremy Gagon
Job Captain

Bio >
pennacchio
Winnie Ou
Designer

Bio >
ou
Alverina Weinardy
Designer

moustakis
Michael Moustakis
Office Manager

Bio >
kimi
Kimi
Top Dog

Bio >